Monday, March 17, 2008

אני

מתענג
רוצה לבכות לך בשדיים
עוד לפני זה מבלי לדעת
ידיי על גבעותייך
ואצבעי
לוחצת אל עצם זנבך
דמעות של אושר
אני
נאחז בך חזק
על הבמה יותר דוברי ידע
מאשר צמאי דעת באולם
משפטים מנותקים
המון רגש
פושט את כל בגדי אלייך
נינוח לתשובה של גל
בחגים הים שטוח
אני
מסתתר בתוך מבוכתי
מתענג

No comments: