Saturday, October 4, 2008

דקה מעל קו המים

אחי, אומר לי נאסר
תראה את כל המצלמות
לא מצלמה, משקפי שמש
נאסר, אני אומר
כן, בוא תראה את כל המצלמות
הבנתי, לא לים המלח אני יורד
באגן ים התיכון אני חי
הכל מצולם, מונע פעולות איבה
ובדרך אולי מונע גנבה
אפילו סוחרי העתיקה בעדן
מצלמות הכל, המצלמות
את הגנב, החבלן, העוקר נטוע
המרביץ, הדוקר, המפחד, השולט
לא, את השולט אינן יודעות לצלם
המצלמות
אין שולטים, גם לא נשלטים
יש מצב, אין מילים

No comments: