Saturday, December 6, 2008

מצב

אני גר בחדר
ידידי גר בחדרון
היא בדירה בעלת מוטיבים מרוקאים
השניה בדירת שלושה מפלסים, צמודת קרקע, לא משתלטת על הגינה
ישנה אחת עם פרקט מפעם
אחרת במגדל השן, צרות עם השכן
התבלבלתי
השיש, הטואלט והארון והמיטה והטוסטר
מצטופפים
לא שזה דחוס, אך זה לא מובן
לא ברור
יש ספרים, מוזיקה ומחשב וקצת מרפסת
אצלו הנוף הוא זוג תוכים וצמד בלוני גז
בית הכנסת מביט לתוך החדר על ידי מתפלליו
שוב פעם התבלבלתי

No comments: