Friday, January 2, 2009

בקרים מהבילים

בוקר קר, אוטובוס עוזב בשש ורבע
ילקוט עם ספרים ומחברות
סנדוויץ' ושני תפוחי עץ, כולך רדום
כיתה ט', בסוף תהיה הנדסאי עם תעודת בגרות
כבר לא לומדים במגדל השן ההוא
בוקר קר, צריך להגיע להסעה
תרמיל גב דחוס מדים ולבנים מכובסים
ופלים, חצי עוגה משבת, מתי החופשה הבאה
עד ליבשת אפריקה הגעתי
מיבשת זאת נסוגונו, נראה כל כך ממזמן
בוקר קר, מחכה למאסף באמצע רחוב חשוך
תיק נהג על כתף, תפוח ותפוז בשקית
מתניע אוטובוס, מזדחל להחליף שלט
היום הכול אלקטרוני עם נהג ממוחשב
משפחה שהתפרקה, נותרו זיכרונות... טובים
בוקר קר, חייל קפוא על גבול עזה, סוף משמרת
הכול לכאורה, ליד טנק חייל מניח תפילין
רוצים להתכרבל, לפקוח עיניים למציאות שתעלם
בקרים חוזרים, כאילו לא למדנו דבר
לב רוחש, עניים סוקרות, רצון להיאטם... חסרות מילים

No comments: