Friday, July 2, 2010

שקיעה/ זריחה

לעיתים פשוט בא לך להיות גס
לחספס את המציאות העכשוית הנכונה שלך
בפניהם
להעיף היסוסים לפרק את הבטן התפוסה
בפניהם
שהקיא ומיצי הקיבה הצורבים ישפריצו
בפניהם
אך לא, פסיק, הכל ניבלע בפנים
אתה בוהה בשלך בטישטוש וממשיך
ופתאום הטוב מפציע בהיר וברור
הפצע שנדחק נעלם וזרועות ולב ניפתחים
לקיים
לטוב
את השאר כבר ראינו והבנו

No comments: