Thursday, August 23, 2007

בעקבות לאונרד כהן

תמיד מחפש אהבה ואף פעם איני גומר
תמיד נותן פרשנות ואיני מבין מהי
שאלתי אדם זקן מהיא אהבה
איני משיב לך הוא ענה
את עומדת לפני כולך מפוארת
את עומדת מחיכת ושלמה
איני משיב לך הוא ענה
איני יכול להרפות אמרתי
ממגדל האהבה
את עומדת כולך
אני רואה אותך
אני תמיד מחפש
איני משיב לך הוא ענה
,דברים אמרת לי והכל שוקעה בי בנעימות של התרגשות שאיני יכול להרפות
ממנה ממך

No comments: