Tuesday, May 20, 2008

אני עולה מהר ומיד יורדת

הכל מתבלבל אין זמן להנאות
אין זמן להתאבל, הכל נטרף
ההליקופטר סבב בשמיים ללא הרף
הסירנות סטרו באוויר, אלימות מונעת
תנו דבר רך, אחד זועק ויורד לים המלח
נישא על ידיי המים ונעטף בעושר הטבע
מפקיר גופו
הבקר היא אמרה לי
אני עולה מהר ומיד יורדת
ובעיתון כתבו שאנו, ישראל
הגענו למקום ה136 במדד שלוות המחיה
קרוב לתחתית, מאוד
ושם מהתחתית נותר רק לבקש לעלות
להירגע, לדעת להירגע

No comments: