Saturday, November 19, 2011

אריגי תוצרת ארצינו

הלכנו לראות התערוכה על או לזכר אתא, פאר היצירה שאין לה מקום כי אין כבר חזון
המון גשם ירד אני מקווה שהחזירו את הילדים מהגן ומבית ספר בזמן
מחיתי דמעה, בסרט הראו ניצול שואה שאמר שהיה והיה ומפה לא יזוז- זז
שבוע לפני בכיתי את רבין וקצת גם אותי, מחפש עבודה
פאר היצירה שאין לה מקום כי אין כבר חזון
מותר להגיד טעיתי, אסור, היה, אסור, עשיתי, אסור
נדמה לי שסבתא, השניה, תכננה את ה"חנות " בתחתונים האפורים
אילו שתאמו את הגופייה וכובע הטמבל
לקיץ

No comments: