Tuesday, February 7, 2012

http://en.wikipedia.org/wiki/Settler_colonialismng: מעניין

לכאורה בנשימה אחת אני קולוניאל משקיף על ניידת מג"ב מרושתת חוסמת מידרכה חיילים בחאקי שוטרים בשחור בודקים סובארו עוצרים עטוף כפייה מעקבים אישה ילד סלים ניפתחים נהפך באגאג' מעל יער שלום אל מול טיילת מעליה מעוז כח שלום א"ום משקיף אל כפרים נושאיי ת.ז כחולות שאחרים קולוניאלים לשם לא יגיעו אפילו ירצו מעל לכל הרחק בנוף מזרח חומה אפורה חובקת לאום חדש עתיק מוכרז לא קיים אני קולוניאל מהלך לא כבשלי נוהג לא כבשלי שואל לא את שאלותיי לעיתים שוכח לעיתים זועק לרוב אדיש כן

No comments: