Saturday, December 21, 2013

יום ראשון

יום ראשון לחורף וגל חום ממיס את כל שלגיי סוף הסתו- שיא
בקיץ, לקראת סופו ירדו גשמים מטורפים- שיא
היום הוא הקצר ביותר ויתארך ויזדחל לאביב- געגוע
ממהר לכתוב מילות הגיג- שכחה
תני לי אמרתי חוזק ודחיפה- הבטחה
ביומן אני כותב כבר שנים עשר דפים ברצף- הנאה
כאן עיר פעמון החרות ושם עיר נצח של הלב- מקום
אייך הציפורים ללא היסוס ובושה מזמרות לכל קרן שמש מזערית- טבע
היכן הן מסתתרות הנשארות והנודדות המפטפטות בנדידתם מעל ביתי- בריאה
אוהב אני מילים- תודה

No comments: