Monday, December 23, 2013

קרן

עכשיו הגשם ממשיך לרדת, רך
גשם אביבי מבלבל משמים אפורים, חשוך
השלג שירד בשקט ונערם אחר כך קפא בקור, מוגזם
בקיפאון השמש מבריקה את העולם ואליה הציפורים שרות, תמיד
הציפורים כשאפור גם הן נעלמות, היכן הן
הגשם המיס שלג שלא יעטר חג ילדים, לבן וציבעוני
ספרו דבר משמח, זמר ציפורים, שמש מתגעגעת
רחוק
רחוק

No comments: