Friday, December 7, 2007

שירה במדבר

אני יודע שאנו
עוד לא כל כך נאהבים
אוהבים
או בכלל
מכירים
אך אם היינו
לא שמתבזבז הזמן
יש ממנו המון
אך כך הייתי בא אלייך
ומספר
או ביחד היינו חוזרים
ובהתלהבות מתחלקים
ובאושר מתחבקים
כי לסוף שבוע כזה
הספיקו
השמים
שלהם בטח
כתבו המון שירים
הספיקו גם כמה
שמהם היו המון
חיבורים
הספיקו אנשי רוח
שריגשו
אותי
מלאו
אותי
הספיק הוד המדבר
סיפור המקום
השלווה והשקט
האושר
האוויר
שם
חיברתי לך המון
מילים
זו בזו ועוד
אך
מפזור רוחי
רובן פרחו להן
מיעוטן
נשזרו
ואני רוצה שתאמרי
כי יודע אני
שחלק מהן
אלייך הגיע
וחשבת עלי
כך בהיסח הדעת
מבלי להבין
וחיוכך חמק
אני רואה אותו
עכשוו
תמיד

No comments: